Κλινική Δερματολογία

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΛΙΩΝ


Μικρή χειρουργική επέμβαση με τη χρήση τοπικής αναισθησίας για αφαίρεση ελιών του σώματος. Πάντοτε η ελιά που αφαιρείται στέλνεται για ιστολογική εξέταση.
Κλινική Δερματολογία

ΒΙΟΨΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ


Συχνά στη δερματολογία χρειάζεται να πάρει ο γιατρός ένα πολύ μικρό κομμάτι δέρματος προκειμένου να εξεταστεί για να τεθεί η διάγνωση μιας πάθησης. Πρόκειται για σύντομη μικρή χειρουργική πράξη με χρήση τοπικού αναισθητικού.
Περισσότερα
Κλινική Δερματολογία

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ ΝΥΧΙΩΝ


Τις περισσότερες φορές η αναγνώριση μιας προσβολής νυχιού από μύκητες γίνεται εύκολα με την κλινική εξέταση από το δερματολόγο. Όταν χρειάζεται λαμβάνεται ξέσμα από την ύποπτη περιοχή για εργαστηριακή επιβεβαίωση.
Κλινική Δερματολογία

ΔΙΑΘΕΡΜΟΠΗΞΙΑ


Θεραπεία δερματικών βλαβών όπως θηλώματα, μυρμηκιές κτλ με τη μέθοδο του ηλεκτροκαυτηριασμού για την πλήρη εξάλειψή τους
Κλινική Δερματολογία

ΚΡΥΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ / ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


Καυτηριασμός δερματικών βλαβών και θεραπεία με τη στοχευμένη χρήση υγρού αζώτου μέσω ειδικού ιατρικού εξοπλισμού.
Περισσότερα
Κλινική Δερματολογία

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΠΙΛΩΝ


Σημαντική εξέταση με τη βοήθεια ειδικού ιατρικού εργαλείου, του δερματοσκοπίου. Είναι η βασική εξέταση για των έλεγχο της υγείας των ελιών του σώματος μας και την πρώιμη αναγνώριση δερματικών καρκίνων και μελανώματος. Είναι σύντομη, ανώδυνη εξέταση και σώζει ζωές!
Περισσότερα
Κλινική Δερματολογία

ΠΑΙΔΟΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ


Η παιδοδερματολογία είναι ο κλάδος της δερματολογίας που ασχολείται με τα θέματα υγείας και φροντίδας του παιδικού δέρματος, τις δερματικές παθήσεις των παιδιών και την αντιμετώπισή τους.
Κλινική Δερματολογία

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΠΙΛΩΝ


Η χαρτογράφηση σπίλων είναι η μέθοδος αναφοράς στην πρόληψη του καρκίνου του δέρματος και στην παρακολούθηση των ατόμων με πάρα πολλές ελιές στο σώμα τους.
Περισσότερα
Κλινική Δερματολογία

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕ LASER CO2


Αναίμακτη αφαίρεση δερματικών βλαβών και θεραπεία με τη στοχευμένη χρήση του laser διοξειδίου του άνθρακα.
Περισσότερα