Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Κλινική Δερματολογία

Προληπτικός έλεγχος της υγείας του δέρματος.Διάγνωση και θεραπεία δερματικών παθήσεων.

Περισσότερα

Μη Ενέσιμες Αισθητικές Θεραπείες

Θεραπείες με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και της υγείας του δέρματος και του σώματος.

Περισσότερα

Ενέσιμες Θεραπείες

Εξαιρετικά δημοφιλείς και άκρως αποτελεσματικές θεραπείες με στόχο την αντιγήρανση.

Περισσότερα

Θεραπείες Laser

Εφαρμογή θεραπειών laser για ιατρικούς κι αισθητικούς λόγους.

Περισσότερα