Ροδόχρους Ακμή ή Ροδόχρους νόσος - Χαραλάμπος Καζάκος